Jet Pulse Filitre

JET-PULSE -TORBALI TİP / TOZ FİLTRE SİSTEMLERİ

Bu tip filtreler tamamen kuru ortamda, değişik türdeki(filtre edilecek tozun fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre seçilir) suni elyaflardan iğneleme yöntemiyle elde edilen(İğneli Keçe) filtre elemanları ile filtrasyon olayını gerçekleştirir. Filtrasyon sırasında zamanla filtre torbalarının dış yüzeyinde biriken tozlar ise basınçlı hava kullanılarak(Jet-Pulse Tekniği) otomatik olarak temizlenir. Kısaca filtrasyon şu şekilde gerçekleşir:

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Sistemin sonunda buluan(filtreden sonra) vantilatörün yarattığı vakumun etkisiyle tozlu gazlar boruların içinden geçerek bunkerin üst kısmından giriş davlumbazı vasıtası ile girerler ve torbalara gelmeden önce bunkere dağılırlar. Filtreleme torbalarının dış yüzünden içe doğru yapılır. Aynı anda torba yüzeyinde biriken toz tabakası filtrelemeye ayrıca yardım eder. Temizlenmiş gazlar torba iç yüzeyinden geçerek üst ksımdaki temiz gaz hücresine dolar ve buradan temiz gaz çıkış borusundan geçerek vantilatör bacasından atmosfere atılırlar(Vantilatörün içinden filtre edilmiş temiz hava geçer. Zamanla filtre torbalarının dışında biriken toz tabakasının temizlenmesi ise basınçlı hava sayesinde yapılır. Torbalardan dökülen tozlar ise filtre alt bunkerinden Hava Kilidi(Air-Lock) ve Helezon Götürücü ile dışarı alınır veya bir kova içinde biriktirilir. Temizleme işlemi sırasında filtre torbalarına basınçlı hava etkisi kısa darbelerle sağlanır. Bu hava darbeleri torba üzerinde iki tür etki sağlar:Basınçlı havanın torba üzerinde yarattığı titreşim ve buna bağlı olarak torba yüzeyindeki tozların dökülmesi.Torba iç yüzeyine dağılan basınçlı havanın torbayı şişirmesi ile birlikte iç yüzeyden dış yüzeye çıkmaya çalışan havanın torba gözeneklerini açarak tozu dışarıya atması,Basınçlı havanın kısa zaman aralıklarında filtre torbalarına püskürtülmesi işlemi bir elektronik Timer sayesinde sağlanır. Timer temizleme araları ve süreleri ayarlanabilir.Torbaların filtre gövdesi içindeki vakumun etkisiyle(negatif hava basıncı) yassılaşması bir kafes ile önlenir. Torbaların montajı veya değiştirilmesi filtre üst kabağı açıldıktan sonra üstten yani temiz taraftan yapılır.

JET-PULSE TORBALI FİLTRE TİPLERİ

 Genel olarak Jet-Pulse Torbalı Filtreler iki ana tipe ayrılmakla birlikte kendi aralarında da gruplara ayrılırlar:

 TOZSUZLAŞTIRMA AMAÇLI FİLTRELER

 MODÜLER TİP PAKET FİLTRELER 

Dikdörtgen veya kare kesitli gövde yapısında imal edilirler. Debi aralıkları 500 m3/h ile 6.000 m3/h aralığında değişir. Bir veya iki noktadan vakum edilecek küçük toz proseslerinde kullanılırlar.Kullanım alanlarından bazıları:

 Gıda ve Plastik Sektörü,

Değerli Metal İşleme Sektörü,

Kimya Sanayii

 MODÜLER TİP YÜKSEK KAPASİTELİ FİLTRELER

Dikdörtgen veya kare kesitli gövde yapısında imal edilirler. Debi aralıkları 6.000 m3/h ile 100.000 m3/h aralığında değişir.Çoklu noktalarda yapılan tozsuzlaştırma proseslerinde kullanılırlar. Bu noktaların her birinden bir davlumbaz ile vakum edilen toz, merkezi bir kollektör borusunda toplanarak filtre? den geçirilir

Kullanım alanları:

 Çimento Sanayii,

Demir-Çelik Sanayii

Kimya Sanayii

Maden Sanayii


Uygulama (Seramiksan / MANİSA)

_DSC0027